مرکزی دستشویی کروم | سری آوا | سری زو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد محصول: 101-12-6136

توضیحات:

• شیر مرکزی (قسمت داخل کار) جهت متعلقات دستشویی
• دارای باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
• مجهز به محافظ مشکی رنگ کارتریج

جستجو

Help