توالت توکار کروم | سری آوا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد محصول: 102-14-6136

توضیحات:
• متعلقات توالت توکار :
• پنل اصلی
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای شلنگ توالت
• پایه شلنگ
• زانو دیواری پایه دار
• دارای صفحه فلزی کوچک
• دستگیره (اهرم)

جستجو

Help