دستشویی توکار مشکی | سری آوا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد محصول: 116-12-6136

توضیحات:
متعلقات دستشویی توکار :

• پنل اصلی
• دارای صفحه آب بندی داخلی
• دارای آبریز
• دستگیره (اهرم)

جستجو

Help