مرکزی توالت کروم | سری آوا | سری زو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد محصول: 101-13-6136

توضیحات:

• شیر مرکزی (قسمت داخل کار) بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ یک و دو )
• قسمت قرمز باکس نگه دارنده و ضد لرزش
• محافظ مشکی کارتریج

جستجو

Help